Köp in arbete mot faktura

Vi erbjuder beställaren möjligheten att köpa in arbete mot faktura utan att behöva fullgöra arbetsgivarens skyldigheter.

Anlita en lättföretagare med hjälp av faktureringstjänsten Arve24! Arve24 erbjuder en enkel lösning för betalning av lön till tillfällig arbetskraft. När arbetstagaren utfärdar en faktura via Arve24 betalar ditt företag för arbetet med en betalning. Företaget kan anlita en lättföretagare utan några bindande förpliktelser. Du kan även skaffa extra arbetskraft utan att ta stora ekonomiska risker, t.ex. säsongs- eller projektbaserat. Arve24 ansvarar även för alla formaliteter: försäkring av arbetstagare (bl.a. ansvarsförsäkring), skatter, socialförsäkringsavgifter och utbetalning av lön.

Förmånligt för beställaren


* Inga arbetsgivaravgifter. Fasta kostnader ersätts med rörliga kostnader
* Betalning enligt en faktura i en fastställd form
* Företaget får återbetalning av mervärdesskatt på den betalda fakturan
* Hjälper till vid rekrytering och undviker att man anställer fel person.
* Det blir lättare att locka bra arbetskraft. Du kan erbjuda bättre lön och mer flexibla arbetsvillkor.

Hur fungerar samarbetet med Arve24?


1. Välj ut en önskad arbetstagare.
Be den valda personen att registrera sig som lättföretagare på webbplatsen arve24.ee

2. Slut en överenskommelse om arbetet med lättföretagaren
Teckna ett uppdragsavtal med personen där ni kommer överens om arbetsresultaten, priset, betalningsfristen och närmare detaljer kring arbetet.

3. Betala för arbetet mot faktura
När arbetet är utfört upprättar lättföretagaren en faktura på Arve24 och skickar den till ditt företag.