Registrering är GRATIS!


Registreringen är enkel och kan göras här Inga
bindande förpliktelser

Utfärdande av fakturor GRATIS!
Fakturor skapas både snabbt och enkelt. Efter aktiveringen av kontot kan du direkt börja upprätta och utfärda fakturor!

Serviceavgiften av Arve24 är 4% på beloppet exkl. mervärdesskatt! Serviceavgiften debiteras först vid utbetalning av lön och den beräknas på fakturabeloppet exkl. moms. Du kan samla hur många fakturor du än vill under en lönebetalning. Prissättningen av Arve24 är transparent och förmånlig, inga ytterligare procentavgifter eller dolda kostnader tillkommer. Serviceavgiften inkluderar inte egenföretagarens mervärdesskatt, innehållen skatt eller socialförsäkringsavgift.

4% Serviceavgift
Registrera ett konto
Inga bindande förpliktelser

Lättföretagarens ytterligare kostnader


* Mervärdesskatt 25%
* Serviceavgiften av Arve24 4%
* Socialskatt
* Innehållna skatter

Serviceavgiften inkluderar


* Utsändning av fakturor med post och e-post
* Automatiska påminnelser
* Indrivning utanför domstol
* Meddelanden och skattebetalning till skattemyndigheten
* Meddelanden och inbetalningar till skatteverket (innehållna skatter, socialskatter, mervärdesskatt)
* Arbetsintyg (om svenska ID06 krävs)
* Ansvarsförsäkring, olycksförsäkring
* Beräkning av lön och skattefria kostnader
* Inbetalning av lön till kontot