Om Arve24?


Arve24 är en plattform som tillhandahåller faktureringstjänst åt enskilda näringsidkare och frilansare.

Vad innebär faktureringstjänsten?

Arve24 är en leverantör av faktureringstjänster som erbjuder en bekväm faktureringstjänst för oregelbunden eller regelbunden fakturering. Arve24 ansvarar för utfärdandet av fakturan och vid behov även för indrivningen. Dessutom tar Arve24 hand om alla lagstadgade deklarationer och betalningar samt överför nettofakturabeloppet till kundens konto.

4% Serviceavgift
Registrera ett konto
Inga bindande förpliktelser

Vad är en lättföretagare för något?


Det är en verksamhetsform som ger dig möjligheten att agera som en riktig företagare utan medföljande formaliteter. Den är lämplig för dig om du vill prova din affärsidé utan att behöva grunda ett företag eller om du vill arbeta vid sidan av ditt fasta jobb.

Om du är lättföretagare kan du fakturera för utfört arbete utan att behöva oroa dig över de förpliktelser som medföljer ett företag. Du behöver varken firma eller organisationsnummer och slipper bokföring. Det är både bekvämt och riskfritt att vara lättföretagare. Bli en lättföretagare – serviceavgiften för Arve24:s faktureringstjänst är bara 4%.

Till privatperson


Arve24 är en utmärkt lösning om du arbetar som frilansare och vill utfärda fakturor till kunder utan att behöva krångla med de formaliteter som företagare ska sköta. Du kan även utföra arbete vid sidan av ditt fasta jobb och du behöver inte ha ett företag för att kunna utfärda fakturor för utfört arbete. Ett faktureringsprogram som är enkelt och tryggt att använda.